Entreprenörer och företagare kräver att det finns ett bra företagsklimat och under lång tid kunde Sverige förse dem med detta. Alla har väl hört det sägas att Sverige har ett företagsklimat i världsklass men det är inte längre något som stämmer. Numera har Sverige inte ens ett företagsklimat som är bättre än våra nordiska grannar och i jämförelse med andra områden i världen så kan man inte säga att Sverige håller någon toppklass längre.

Det här har gjort att entreprenörer och företagare lämnar Sverige i tusentals eller att åtminstone att deras företag gör det. Genom att flytta sitt företag utomlands kan man som entreprenör och företagare dra nytta av de mycket lägre personalkostnaderna som finns och också de mindre löpande kostnaderna som detta innebär. Vilket trots allt kan vara väldigt avgörande när man framförallt startar upp ett företag från grunden och vill kunna investera så mycket som möjligt i själva företaget.

Baltikum är området dit många väljer att flytta sina företag

Baltikum och de baltiska länderna har sett en massiv expansion av antalet företag som finns i området sedan de gjort att det både blivit enklare och billigare att driva företag. Något som Sverige inte alls har lyckats med i samma utsträckning utan istället är det numera mycket svårare att driva företag i Sverige mot alla länderna i Baltikum.

Fördelarna är många och det kräver inte heller några större investeringar för att kunna sätta upp sitt företag i Baltikum. Vilket är en avsevärd fördel i jämförelse och framförallt är det de löpande kostnaderna som blir betydligt lägre när man sätter upp företaget i Baltikum.
Sammantaget har det visat sig vara en massiv skillnad mellan att driva företag i Sverige mot att istället driva dem i Baltikum. Fördelarna är så pass många att det är mycket enklare och dessutom mycket smidigare och mer effektivt.